Az utóbbi években dolgozott egy másik EU-s országban?

Ha most egy másik EU-s országban dolgozik vagy korábban ott dolgozott, akkor a befogadó országban családi pótlékot igényelheI.

Akkor családi pótlékot igényelhet a befogadó országában

Ha egy másik EU-s országban dolgozik, akkor ugyanolyan összegű családi pótlékot igényelhet, mintha abban azt országban élne. A befogadó országtól függően akár öt évre visszamenőn nyújthat be igényt!

A UnionTAX megkönnyíti a családi pótlékért való folyamodást Európában

UnionTAX arra szakosodott, hogy az EU polgárainak egész Európában segítsen családi pótlékért folyamodni. Beszélünk az ön nyelvén, és tudjuk, hogyan dolgoznak a hatóságok. Segíteni tudunk, hogy gyorsan és minimális bürokráciával jusson hozzá a pénzéhez.

Családi pótlék visszamenőleg Ausztriában és Hollandiában!

Ausztriában és Hollandiában a családi pótlékot akár öt évre visszamenőleg lehet igényelni! Forduljon hozzánk, és a többit elvégezzük mi!

Családi pótlék az Európai Unióban

Családi pótlékot az EU bármelyik országában igényelhet

Németországban, mint az EU többi országában, a külföldi dolgozók a befogadó országban igényelhetnek családi pótlékot attól függetlenül, hogy van-e lete­le­pedési engedélyük vagy tartózkodási engedélyük.

A kérdéses országtól függően a UnionTAX sikeresen folyamodhat családi pótlé­­kért az ön nevében, még akkor is, ha a munkaviszonya az adott másik EU-s országban már régen véget ért. Egyes esetekben akár négy évre vissza­menőleg is benyújthatjuk az igényt.

A UnionTAX arra szakosodott, hogy segítsen önnek családi pótlékért folya­modni és biztosítja, hogy ön azt megkapja a befogadó országok illetékes hatóságaitól.

A személyes UnionTAX tanácsadója fogja megállapítani, hogy önt megilleti-e a családi pótlék, és majd közli, hogy körülbelül mennyit kaphat. A UnionTAX ezután az ön nevében folyamodik családi pótlékért a befogadó országokban. Mindenről gondoskodni fogunk. Forduljon hozzánk most. Az ön részéről való kötelezettség vállalás nélkül fogjuk megbeszélni az ön szükségleteit!

visszamenőleges! Családi pótlék Ausztriában és Hollandiában

Dolgozott ön az elmúlt években Ausztriában vagy Hollan­diá­ban? Ha igen, a UnionTAX akár 5 évre visszamenőleg tud családi pótlékért folyamodni!

Forduljon hozzánk most. Az ön részéről való kötelezettség vállalás nélkül fogjuk megbeszélni az ön szükségleteit!

Családi pótlék Ausztriában és Hollandiában

Szolgál­tatá­sa­ink

A családi pótlékban való részesüléshez a kérelmét és az alátá­masztó dokumen­tumokat az illetékes család­támo­gatási alaphoz kell benyújtani.

Önnek két opciója van: az összes releváns doku­men­tummal online lát el bennünket, vagy pedig kapcsolatba lép vala­mel­yik UnionTAX tanácsadónkkal.

Az ön UnionTAX tanácsadója át fogja nézni az ön fel­jegy­zés­eit és ellenőrzi a családi pótlék iránti igényeit. A UnionTAX ezután átveszi a kérelmezés és a jogo­sultságai érvén­yesí­tése egész folyamatát az ön nevében.

Mi tartjuk a kapcsolatot a családtá­mogatási alappal, és bonyolítjuk az összes szükséges levelezést az ön nevében.

A UnionTAX csapata az egész foly­amatban támogatni fogja, és azonnal értesíti a családtámogatási alap esetleges kérdéseiről.

Beszélünk az ön nyelvén, így a kommu­nikáció mindig zökkenőmentes. És. Természetesen, beszéljük a befogadó országok nyelvein is.

A UnionTAX megkönnyíti önnek a családi pótlék kérelmezését. Forduljon hozzánk most, és az ön részéről való kötelezettség vállalás nélkül fogjuk megbeszélni az ön szükségletei!

Melyik országok esetében segíthet önnek a UnionTAX családi pótlékot kérelmezni?

A UnionTAX önnek az Európai Unió összes országában segíthet családi pótlékot kérelmezni.

De jelenleg a következő országokban való családi pótlék kérelmezésre összpontosítanunk:
Németország
Ausztria
Hollandia

 

 

Fontos követelmények

Családi pótlékot akkor kaphat, ha legalább egy gyereke van. A családi pótlék kifizetése annak a hónapnak a végén szűnik meg, amelyben a gyermek 18 éves lesz.

A 18 éves életkor után még iskolás, szakmunkástanuló vagy egyetemista gyermekek továbbra is részes­ül­hetnek családi pótlékban, ha a státuszt igazoló releváns dokumentumok benyújtásre kerülnek az illetékes család­támogatási alaphoz, és ha egy új kérelem kerül benyújtásra.

A családi pótlékot addig fizetik, amíg a gyermek el nem éri a 25-éves kort. A már 18-éves kort betöltött gyermekek is kaphatnak családi pótlékot bizonyos feltételek mellett.

Szeretné megtudni, hogy igényelhet-e családi pótlékot?

Forduljon hozzánk most, és mi a legnagyobb örömmel adunk segítséget és tanácsot.

Hogyan jutok hozzá a csa­ládi pótlé­kom­hoz?

1

Ha most Németországban dolgozik vagy korábban ott dolgozott, keresse fel web­helyünket és töltse ki online a családi pótlék igénylő űrlapot.

2

Töltse ki a családi pótlék igénylő űrlapot, és hatalmazzon fel minket az ön képviseletére a német hatóságokkal való ügyintézésben.

3

A UnionTAX megbízhatóan és hatékonyan fogja intézni az ön családi pótlék iránti igén­yét a német hatóságoknál. Dőljön hátra és lazítson. Mindenről gondoskodni fogunk!

További UnionTAX -szolgál­tatások

Családi pótléka veszélyben van

Németország drámain megrövidítette a családi pótlék visszamenőleges igénylésének határidejét. Éppen ezért most gyorsan kell cselekednie!

UnionTAX online adó-visszatérítés

Németországban dolgozott az elmúlt években? Ha igen, akkor biztosan tartozik Önnek pénzzel Németország.

Kártérítés járatkésés esetén

Igényelje az UnionTAX-szal az Önnek járó, akár 600 € összegű kártérítést, ha járata ismét késett.

Találja meg UnionTAX- tanácsadóját

Szeretne egy személyes kapcsolattartót? Ha igen, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső kapcsolattartóval.