JOGI KÉPVISELÉS

UnionTAX & LAW két cégbol: UnionTAX International- és UnionLAW-ból jött létre 2015 első felében.

Tevékenységünk vezér­gondolata, hogy az adóügyi szolgál­tatásaink mellett ügyvédi szolgál­tatásokat is biztosí­tsunk, amelyek ügy­feleink céljaira és azok létreho­zására meg­feleljenek.

A mindenkori magas fokú szak­tudás és szako­sodás követ­keztében törek­ednünk kell ügy­feleink jogi, gazd­asági és adójogi nehé­zségeit abszolút oda­adással, optimá­lisan megoldani.

Mely esetekben képviseljük Önt

Ügyvédeink széleskörűen és eredményorientáltan képviselik Önt:

  • Adójog
  • Szocialis Jog
  • Munkajog
  • Általános polgári jog

területein és törvényszéken kivüli tevékenységében is, ha pedig elkerülhetetlen – a szükséges perek/eljárások alatt is.

 

 

További UnionTAX -szolgál­tatások

Családi pótléka veszélyben van

Németország drámain megrövidítette a családi pótlék visszamenőleges igénylésének határidejét. Éppen ezért most gyorsan kell cselekednie!

UnionTAX online adó-visszatérítés

Németországban dolgozott az elmúlt években? Ha igen, akkor biztosan tartozik Önnek pénzzel Németország.

Kártérítés járatkésés esetén

Igényelje az UnionTAX-szal az Önnek járó, akár 600 € összegű kártérítést, ha járata ismét késett.

Találja meg UnionTAX- tanácsadóját

Szeretne egy személyes kapcsolattartót? Ha igen, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső kapcsolattartóval.