Az UnionTAX-ról

Az UnionTAX cégcsoport egy Európa-szerte tevékenykedő szolgáltató az európai adó-visszatérítés és családi pótlék igénylés területén. Tevékenységi körünk az európai államokra terjed ki. Az UnionTAX cégcsoport Európa-szerte több mint 50 alkalmazottat foglalkoztat és ügyfelei számára évente körülbelül 35 000 000 € összeget szerez vissza adó-visszatérítés és családi pótlék formájában. A cégcsoport Európa vezető cégei között van és folyamatosan nő a piacon betöltött szerepe.

Jövőképünk

„Kik vagyunk. Mit nyújtunk. Mit képviselünk.”

  • Tevékenységünk középpontjában ügyfeleink állnak.

  • Az európai államokban vezető szerepet töltünk be az adó-visszatérítés, valamint a családi pótlék igénylés területén.

  • Innovatív vállalkozás vagyunk. Szakértelmünknek és szolgáltatásainknak köszönhetően pedig az élvonalban tudunk maradni.

  • Magas elvárásokat támasztunk alkalmazottaink felé. Szociális, becsületes és vonzó munkaadók vagyunk.
  • Együttműködő vezetési stílusunk az őszinte kommunikáción és a kölcsönös bizalmon alapszik. Vezetésünk modern alapelvek szerint végzi tevékenységét.

  • Ügyfeleink és üzleti partnereink megbízható partnerként tekinthetnek ránk. Sikeres üzleti kapcsoaltot ápolunk velük.

  • Együtt gondoskodunk róla, hogy cégcsoportunk hosszú távon fejlődhessen a jövőben.

Az UnionTAX vállalatcsoport

UnionTAX International Swiss

Az UnionTAX International Swiss adóügyi és jogi szol­gál­ta­tá­sokat nyújt és köz­vetít a jöve­dele­madó-vissza­térítés (Lohnsteuer és Einkommensteuer), vala­mint a csa­ládi pót­lék­igén­ylés területén, egész Európában.

UnionTAX Management SRL

Az UnionTAX Management szak­szerű szol­gál­tatá­sokat kínál az ügy­féls­zol­gálat, a meg­bízá­skezelés, vala­mint az irodai szol­gál­tatások terén, Európa összes nyelvén.

UnionTAX & LAW 

Az UnionTAX & LAW kép­viseli a válla­lat­csopor­tokat és a meg­bízá­sokat a munka­adóval, az adóhi­vata­lokkal, a foly­ósító pénz­tárak­kal stb. szem­ben, vala­mint nem­zet­közi jogi tanác­sadást és jogi szolgál­tatá­sokat kínál a cso­porton belüli és kívüli meg­bízók szá­mára.

UnionRight Fuggast­entschädigungen

Az UnionRight a légi utasok kárté­rítési igén­yeivel kapcso­lat­ban nyújt szol­gál­ta­tásokat.

További UnionTAX -szolgál­tatások

Családi pótléka veszélyben van

Németország drámain megrövidítette a családi pótlék visszamenőleges igénylésének határidejét. Éppen ezért most gyorsan kell cselekednie!

UnionTAX online adó-visszatérítés

Németországban dolgozott az elmúlt években? Ha igen, akkor biztosan tartozik Önnek pénzzel Németország.

Kártérítés járatkésés esetén

Igényelje az UnionTAX-szal az Önnek járó, akár 600 € összegű kártérítést, ha járata ismét késett.

Találja meg UnionTAX- tanácsadóját

Szeretne egy személyes kapcsolattartót? Ha igen, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső kapcsolattartóval.