Czy pracował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich lat za granicą, na terytorium UE?

Jeśli pracował(a) Pan(i) w zagranicznym kraju należącym do UE, przysługuje Panu(-i) taka sama kwota zasiłku rodzinnego na dziecko, jaka przysługuje mieszkańcom tego kraju. W zależ­ności od danego zagranicznego kraju zatrudnienia, można wnosić roszczenia za okres nawet do 5 lat wstecz!

Zwrot należnego zasiłku na dziecko na terenie Europy

Pracuje Pan/Pani aktualnie za granicą lub zamierza Pan/Pani niedługo wyjechać do pracy za granicą? Jeśli tak, to powinni Państwo teraz zabezpieczyć swoje roszczenia wypełniając skrócony wniosek o niemiecki zasiłek rodzinny na dziecko.

Zagranicznym pracownikom przysługuje w Niemczech, podobnie jak we wszystkich innych krajach UE, gwaran­towane prawo do otrzy­mywania zasiłku rodzinnego na dziecko w kraju zatrudnienia, niezależnie od tego, czy posiadają oni zezwolenie na osiedlenie się lub pozwolenie na pobyt.

W zależności od kraju UE, spółka UnionTAX może również skutecznie złożyć w Państwa imieniu wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko również wtedy, gdy Państwa zatrudnienie w zagrani­cznym kraju UE już dawno dobiegło końca – w niektórych przypadkach nawet za okres do 4 lat wstecz.

W jakich krajach UnionTAX pomaga uzyskać zwrot za zasiłek na dziecko?

W zasadzie UnionTAX oferuje Państwu pomoc przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny na dziecko we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeśli pracował(a) Pan(i) w zagranicznym kraju należącym do UE, przysługuje Panu(-i) taka sama kwota zasiłku rodzinnego na dziecko, jaka przysługuje mieszkańcom tego kraju. W zależ­ności od danego zagranicznego kraju zatrudnienia, można wnosić roszczenia za okres nawet do 5 lat wstecz!

Obecnie koncentrujemy się na roszczeniach o zasiłek na dziecko w:

  • Niemczech (Możliwość przyznania zasiłku rodzinnego do 6 miesięcy wstecz)
  • Austrii (Możliwość przyznania zasiłku rodzinnego do 5 lat wstecz)

Złożenie wni­osku o zasi­łek rodzinny na dziecko z UnionTAX!

Szukaj porady

Jeśli pracuje lub pracował(a) Pan(i) w jednym z krajów UE, to przysługuje Panu(-i) gwarantowane prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko.

Wypełnienie skróconego wniosku o zasiłek na dziecko

Proszę już dzisiaj wypełnić skrócony wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko, aby firma UnionTAX natychmiast mogła rozpocząć realizację Państwa roszczeń.

Udzielenie upoważnienia firmie UnionTAX

Udzielcie nam Państwo teraz upoważnienia online, a my zajmiemy się realizacją wypłaty zasiłku rodzinnego na dziecko – od pierwszego do ostatniego dnia ich przysługiwania.

Odbiór pieniędzy

Po otrzymaniu przez UnionTAX pisemnego potwierdzenia o wypłacie Państwa zasiłku rodzinnego na dziecko przelejemy pieniądze na Państwa konto bankowe!

Jak to działa w Niemczech?

1

Jeśli pracowaliście Państwo w Niemczech, to należy w odpowiednim terminie zabezpieczyć swoje roszczenia o zasiłek na dziecko – najlepiej jest wykonać to jeszcze przed początkiem pracy. Najprościej można to zrobić wypełniając nasz skrócony wniosek o zasiłek na dziecko!

2

Upoważnijcie nas Państwo teraz, abyśmy mogli realizować Państwa roszczenia w stosunku do niemieckich urzędów.

3

UnionTAX zabezpieczy realizację Państwa roszczeń w niemieckich urzędach – nie będą Państwo już musieli wykonywać żadnych dodatkowych kroków ponieważ my fachowo zajmiemy się realizacją wniosku o zasiłek na dziecko.

4

Od tego momentu po każdym miesiącu przepracowanym w Niemczech wzrośnie Państwa łączna suma roszczenia, którą następnie można w odpowiednim czasie uzyskać od państwa niemieckiego.

5

Kiedy uzbiera się w ten sposób wystarczająca kwota, eksperci zatrudnieni w UnionTAX automatycznie skontaktują się z Państwem, a następnie – oczywiście za Państwa zgodą – złożą wniosek do niemieckiego urzędu o wypłatę Państwa zasiłku rodzinnego na dziecko.

6

Podczas przetwarzania wniosku w urzędach firma UnionTAX pełni rolę pełnomocnika i załatwia wszelkie sprawy dla Państwa dobra.

7

Po wydaniu decyzji o przyznaniu Państwu zasiłku rodzinnego na dziecko, należna kwota zostanie przelana na Państwa konto bankowe.

Jak to działa w Niemczech?

01

Jeśli pracowaliście Państwo w Niemczech, to należy w odpowiednim terminie zabezpieczyć swoje roszczenia o zasiłek na dziecko – najlepiej jest wykonać to jeszcze przed początkiem pracy. Najprościej można to zrobić wypełniając nasz skrócony wniosek o zasiłek na dziecko!

02

Upoważnijcie nas Państwo teraz, abyśmy mogli realizować Państwa roszczenia w stosunku do niemieckich urzędów.

03

UnionTAX zabezpieczy realizację Państwa roszczeń w niemieckich urzędach – nie będą Państwo już musieli wykonywać żadnych dodatkowych kroków ponieważ my fachowo zajmiemy się realizacją wniosku o zasiłek na dziecko.

04

Od tego momentu po każdym miesiącu przepracowanym w Niemczech wzrośnie Państwa łączna suma roszczenia, którą następnie można w odpowiednim czasie uzyskać od państwa niemieckiego.

05

Kiedy uzbiera się w ten sposób wystarczająca kwota, eksperci zatrudnieni w UnionTAX automatycznie skontaktują się z Państwem, a następnie – oczywiście za Państwa zgodą – złożą wniosek do niemieckiego urzędu o wypłatę Państwa zasiłku rodzinnego na dziecko.

06

Podczas przetwarzania wniosku w urzędach firma UnionTAX pełni rolę pełnomocnika i załatwia wszelkie sprawy dla Państwa dobra.

07

Po wydaniu decyzji o przyznaniu Państwu zasiłku rodzinnego na dziecko, należna kwota zostanie przelana na Państwa konto bankowe.

Ważne warunki

Wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko mogą złożyć wyłącznie osoby mające co najmniej jedno dziecko. Okres przyznawania zasiłku na dziecko kończy się po upływie miesiąca, w którym dziecko ukończy 18 rok życia.

Dzieci, które po ukończeniu 18 roku życia nadal uczęszczają do szkoły, odbywają naukę zawodu lub studiują, mogą nadal otrzymywać zasiłek na dziecko, jeżeli fakt kontynuowania nauki zostanie udowodniony kasie rodzinnej oraz wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko zostanie złożony ponownie.

Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzinny na dziecko jest wypłacany najdłużej do 25 roku życia dziecka. Również dzieci, które ukończyły już 18 lat, mogą otrzymywać zasiłek rodzinny na dziecko przy spełnieniu pewnych warunków.

Kontakt

Macie Państwo jeszcze jakieś pytania?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub jakąś konkretną sprawę do załatwienia, to dział obsługi klienta UnionTAX z przyjemnością Państwu pomoże. Możecie Państwo do nas zadzwonić, albo wysłać nam wiadomość.

UnionTAX Servicecenter