Czy pracował(-a) Pan/Pani w ciągu ostatnich 4 lat w Niemczech?

Jeśli pracował(-a) Pan/Pani w Niemczech w ciągu ostatnich 4 lat, to praktycznie zawsze opłaca się złożyć zeznanie podatkowe. Z pomocą firmy UnionTAX złożenie zeznania podatkowego w Niemczech i w innych krajach europejskich będzie dziecinnie proste.

Zwroty podatku
od wyn­agro­dzenia

UnionTAX to Państwa kompetentny partner w zakresie zwrotu podatku za wynagrodzenie pobrane w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii oraz Szwajcarii!

Jeśli w ciągu ostatnich lat pracował(-a) Pan/Pani w innym kraju Unii Europejskiej, to prawie zawsze złożenie zeznania podatkowego będzie dla Pana/Pani opłacalne – a firma UnionTAX sprawi, że załatwienie spraw w dowolnym europejskim urzędzie skarbowym będzie dziecinnie proste.

Można po prostu skorzystać z kalkulatora internetowego i wyliczyć, jak wysoki będzie należny zwrot podatku, a za kilkoma kolejnymi kliknięciami można upoważnić nas do działania, po czym załatwimy szybkie i bezproblemowe wypłacenie Państwa pieniędzy.

Załat­wimy Pań­stwa kwe­stie podatku od wyn­agro­dzenia lub podatku doch­o­do­we­go w spo­sób mak­sy­­mal­nie pro­fesjon­alny

Każdego roku miliony osób pracują za granicą i co miesiąc płacą tam podatek od wynagrodzenia lub od dochodu.

Tylko niektórzy wiedzą jednak, że na końcu roku istnieje możliwość uzyskania zwrotu całości lub części uiszczonego podatku poprzez złożenie odpowiedniego wniosku we właściwym organie podatkowym w zagranicznym miejscu zatrudnienia.

Przykładowo w Republice Federalnej Niemiec, według danych podanych przez Stiftung Warentest (w teście usług finans­owych z maja 2009 roku), obywatelom podlegającym obowiązkom podatkowym, którzy nie wykonali na końcu roku zeznania podatkowego, według danych statys­ty­cznych przysługiwał zwrot podatku w śred­niej wysokości 900,00 EUR.

W kilku krajach (np. w Danii) istnieje usta­wowy wymóg corocznego składania zez­nania podatkowego, nawet bez szcze­gólnego wezwania.

Zwrot podatku z UnionTAX!

Szukaj porady

Jeśli pracował(-a) Pan/Pani w Niemczech w ciągu ostatnich 4 lat, to praktycznie zawsze opłaca się złożyć zeznanie podatkowe.

Wyliczenie zwrotu podatku

Można do tego celu wykorzystać nasz kalkulator internetowy, aby obliczyć kwotę, jaką jest jeszcze Państwu winne państwo niemieckie.

Udzielenie upoważnienia firmie UnionTAX

Jeśli zadowoli Państwa kwota wyliczona przez ten kalkulator i chcą Państwo uzyskać zwrot pieniędzy, to za jedynie kilkoma kliknięciami mogą Państwo udzielić firmie UnionTAX upoważnienia do działania w Państwa imieniu.

Odbiór pieniędzy

Jak tylko niemiecki urząd skarbowy przeleje pieniądze na rachunek powierniczy, od razu wypłacimy Państwu należną kwotę.

Jak to działa?

1

Najpierw zawsze musimy osobiście omówić z Państwem dany przypadek, aby móc opracować pakiet rozwiązań idealnie dopasowany do Państwa potrzeb. W tym celu możemy porozmawiać telefonicznie lub skon­sul­tować się drogą mailową, osobista wizyta w naszym biurze nie jest absolutnie konieczna.

2

Można do tego celu wykorzystać nasz kalkulator internetowy, aby obliczyć kwotę, jaką jest jeszcze Państwu winne państwo niemieckie.

3

Jeśli zadowoli Państwa kwota wyliczona przez ten kalkulator i chcą Państwo uzyskać zwrot pieniędzy, to za jedynie kilkoma kliknięciami mogą Państwo udzielić firmie UnionTAX upoważnienia do działania w Państwa imieniu.

4

Po dokonaniu tego otrzymacie Państwo e-mail z pełnomocnictwami, które należy podpisać i przesłać z powrotem do UnionTAX.”

5

Od tego momentu w pełnym wymiarze zajmiemy się realizacją przysługujących Państwu roszczeń. Jako Państwa pełnomocnik zajmiemy się skutecznym złożeniem wniosku i wyegzekwowaniu przysługującego Państwu zwrotu podatku.

6

W zależności od specyfiki właściwego dla Państwa urzędu skarbowego przetwarzanie wniosku może zostać zakończone bardzo szybko albo może potrwać nieco dłużej. Dlatego należy zawsze liczyć się z możliwością, że przetworzenie wniosku przez niemieckie urzędy zajmie nawet kilka miesięcy

7

Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o przyznaniu Państwu zwrotu podatku, upoważniona przez Państwa firma UnionTAX, która w tym wypadku obejmie rolę powiernika zapewni, że należna kwota pieniężna zostanie wypłacona na Państwa konto bankowe.

1

Najpierw zawsze musimy osobiście omówić z Państwem dany przypadek, aby móc opracować pakiet rozwiązań idealnie dopasowany do Państwa potrzeb. W tym celu możemy porozmawiać telefonicznie lub skon­sul­tować się drogą mailową, osobista wizyta w naszym biurze nie jest absolutnie konieczna.

2

Można do tego celu wykorzystać nasz kalkulator internetowy, aby obliczyć kwotę, jaką jest jeszcze Państwu winne państwo niemieckie.

3

Jeśli zadowoli Państwa kwota wyliczona przez ten kalkulator i chcą Państwo uzyskać zwrot pieniędzy, to za jedynie kilkoma kliknięciami mogą Państwo udzielić firmie UnionTAX upoważnienia do działania w Państwa imieniu.

4

Po dokonaniu tego otrzymacie Państwo e-mail z pełnomocnictwami, które należy podpisać i przesłać z powrotem do UnionTAX.”

5

Od tego momentu w pełnym wymiarze zajmiemy się realizacją przysługujących Państwu roszczeń. Jako Państwa pełnomocnik zajmiemy się skutecznym złożeniem wniosku i wyegzekwowaniu przysługującego Państwu zwrotu podatku.

6

W zależności od specyfiki właściwego dla Państwa urzędu skarbowego przetwarzanie wniosku może zostać zakończone bardzo szybko albo może potrwać nieco dłużej. Dlatego należy zawsze liczyć się z możliwością, że przetworzenie wniosku przez niemieckie urzędy zajmie nawet kilka miesięcy

7

Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o przyznaniu Państwu zwrotu podatku, upoważniona przez Państwa firma UnionTAX, która w tym wypadku obejmie rolę powiernika zapewni, że należna kwota pieniężna zostanie wypłacona na Państwa konto bankowe.

Ważne warunki

Ważne jest, abyście zawsze przecho­wywali Państwo wszystkie doku­menty istotne w kwestiach podat­kowych, ponieważ do Państwa wniosku o zwrot podatku muszą później zostać załąc­zone różnego rodzaju potwierdzenia.

Jeśli jednak jakieś ważne dokumenty zaginęły, to proszę nie tracić nadziei. W takim wypadku zrobimy wszystko, co możliwe, aby zdobyć dokumenty zastępcze, żeby na końcu skompletować wszystkie dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wielu pracodawców na końcu roku wydaje swoim praco­wnikom poświad­czenia, które zawierają wszelkie wymagane informacje. Oczywiście w każdym kraju obowiązują inne przepisy, których należy przes­trzegać.

Kontakt

Macie Państwo jeszcze jakieś pytania?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub jakąś konkretną sprawę do załatwienia, to dział obsługi klienta UnionTAX z przyjemnością Państwu pomoże. Możecie Państwo do nas zadzwonić, albo wysłać nam wiadomość.

UnionTAX Servicecenter